Нормативно-правова база

Нормативно-правові документи, програми на які опирається заклад дошкільної освіти  №34 «Незабудка», плануючи свою роботу

на 2023 – 2024 навчальний рік.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту»,  Положення «Про дошкільний навчальний заклад»,  Базового  компонента дошкільної освіти України (нова редакція), Закону України «Про охорону праці», Закон України «Про відпустки»,  Закон України «Про мови», Закони України «Про цивільний захист», програми «Українське дошкілля», Програми для дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років, Статуту, річного плану роботи ДНЗ та плану роботи на літній оздоровчий період.

1. Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту».
2. Інструктивно- методичні рекомендації МОН України «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти, у 2020/2021 навчальному році» від 30.07.2020 №1/9-411
3. Наказ МОН України №446 від 20.04.2015 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»
4. Інструктивно- методичні рекомендації МОН України «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» від 11.10.2019 №№1/9-546

5. Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років, гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05.12.2012 року №1/11-18797.

6. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (рекомендована Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України) (2017р.)
7. Базовий компонент дошкільної освіти Державний стандарт дошкільної освіти України (нова редакція )   (2021р.)
8. Санітарний регламент для ДНЗ (затверджений наказом Міністерства охорони здоровя України від 24.03.2016 № 234)
9. Положення про ДНЗ (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305),
10.  Інструктивно- методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист МОН України від 19.04.2018р.№1/9-249)
11. Інструктивно- методичні рекомендації МОН України «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти  в 2020-2021 навчальному році» від 05.08.2019 №№1/9-498
12. Інструктивно- методичні рекомендації МОН України «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей з народними традиціями, святами та обрядами»

13. Постанова Головного державного санітарного лікаря України №55 від 22.09.2020р.  «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID – 19).