Організація інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти

 

     Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Листа МОН України від 13.11.2018 року №1/9-691 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп закладах дошкільної освіти», з метою реалізації права дітей з особливим освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію у суспільство у закладі функціонуює одна інклюзивна група. На даний час інклюзивну групу відвідують  двоє вихованців ЗДО.

    В інклюзивній групі команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами розробляє індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, за якою з дитиною з ООП проводяться корекційно-розвиткові заняття. Команда супроводу формує та узгоджує з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП. Корекційно-розвиткові заняття згідно з індивідуальною програмою розвитку, проводяться асистентом вихователя, практичним психологом, вчителем-логопедом.

         Забезпечено інформаційно-методичну підтримку організації педагогічного процесу, створене відповідне середовище, поповнено розвивальне (предметно-ігрове середовище) в групі.