Основна мета закладу дошкільної освіти:

Виховання здорової , гармонійно розвиненої особистості спрямованої на компенсацію порушень зору , попередження та корекцію розладів фізичного і психічного розвитку зороводепривованих дітей.Підготовка дошкільнят з зоровою депривацією до соціалізації в суспільство та навчання в загальноосвітніх школах міста шляхом застосування інклюзивної освіти.

У закладі функціонує 6 груп дошкільного віку:

-2 спеціальні групи компенсуючого типу для дітей з порушенням зору;

-4 групи загального розвитку.

Дошкільний заклад відвідує 126 вихованців.

Для досконалої роботи з дітьми функціонують медичний, логопедичний та психологічний кабінети, а для дітей з порушенням зору офтальмологічний та дефектологічний.

 Відповідно до Конституції, Закону України «Про освіту» мовою освітнього процесу в дошкільному закладі  є державна мова.

РЕЖИМ РОБОТИ

Чергові групи працюють з 7.30 до 19.30

АДРЕСА ЗАКЛАДУ

Україна, 76008
м. Івано-Франківськ
вул. Хіміків, 4 Г
тел.: 58-20-24
E-mail: dnz34nezabudka@ukr.net